Marian Mráz SJ: K Tvojim brehom. Výber z poézie 1968 – 2014. Vyd. Anima, 2015, 56 s.
Celkom potichu vyšla známemu jezuitovi, vysokoškolskému pedagógovi pátrovi Mariánovi Mrázovi zbierka jeho poetických výpovedí o živote, večnosti, o tom, čo nás presahuje, rozhodnutiach, ale i o tom, čo človek prežíva,...
Adam Krupík: Stredoveké výsady mesta Trnava, Vyd. Anima 2018, 175 s.
Pri príležitosti 780. výročia udelenia mestských práv Trnave vyšla vo vydavateľstve Anima zaujímavá knižka historika Adama Krupíka, absolventa Katedry histórie Trnavskej univerzity v Trnave. Obsahuje však nielen všetky stredoveké výsady...
Dominik Šabo a Miroslaw Szumiło: Páter Jozef Šabo SVD, Vyd. Anima 2021, 214 s. + 25 obraz. príloha
Odborne koncipovaná monografia slovensko – poľských historikov Dominika Šaba a Mirosława Szumiła: Páter Jozef Šabo SVD. Životný príbeh tajne vysväteného kňaza. Trnava: Vydavateľstvo Anima 2021, 214 s. + 25 s. obrazová príloha
Product successfully added to the product comparison!