Marian Mráz SJ: K Tvojim brehom. Výber z poézie 1968 – 2014. Vyd. Anima, 2015, 56 s.
Celkom potichu vyšla známemu jezuitovi, vysokoškolskému pedagógovi pátrovi Mariánovi Mrázovi zbierka jeho poetických výpovedí o živote, večnosti, o tom, čo nás presahuje, rozhodnutiach, ale i o tom, čo človek prežíva,...
Adam Krupík: Stredoveké výsady mesta Trnava, Vyd. Anima 2018, 175 s.
Pri príležitosti 780. výročia udelenia mestských práv Trnave vyšla vo vydavateľstve Anima zaujímavá knižka historika Adama Krupíka, absolventa Katedry histórie Trnavskej univerzity v Trnave. Obsahuje však nielen všetky stredoveké výsady...
Product successfully added to the product comparison!