Marian Mráz SJ: K Tvojim brehom. Výber z poézie 1968 – 2014. Vyd. Anima, 2015, 56 s.

Marian Mráz SJ: K Tvojim brehom. Výber z poézie 1968 – 2014. Vyd. Anima, 2015, 56 s.

Celkom potichu vyšla známemu jezuitovi, vysokoškolskému pedagógovi pátrovi Mariánovi Mrázovi zbierka jeho poetických výpovedí o živote, večnosti, o tom, čo nás presahuje, rozhodnutiach, ale i o tom, čo človek prežíva, keď sa do jeho vnútra „vkráda“ napríklad chudoba, osamelosť. Knižku dotvárajú ilustrácie Vlada Báthoryho, ktoré pôsobia decentne, vkusne, nenarúšajú výpovede autora, ale naopak, umocňujú estetický zážitok z čítania, meditovania knižky. Prekvapuje, že autor – známy jezuita už v časoch okupácie Československa reagoval práve cez poéziu na tento akt, alebo že zložil báseň upálenému Jánovi Palachovi. Výber básní od r. 1968 až po rok 2014 umožňuje nahliadnuť do vývoja jeho poézie, dozrievania výpovedí, ozvien duše. Dozvedáme sa, že vnútorný svet autora zbierky – teológa, filozofa, pôvodným povolaním lekára i básnika je bohatý a že Marian Mráz zostáva vnímavým na to, čo sa okolo neho deje. Jeho verše nepôsobia prvoplánovo, naopak, netúži sa totiž vyjadrovať ku všetkému a ku všetkým, ale len k tomu, čo najsilnejšie rezonuje v jeho duši. Môžete siahnuť po jeho zbierke ako po duchovnej bonboniére „limitovanej edície,“ ktorej sa človek nikdy nepreje.

ANDREA ELIÁŠOVÁ

Uverejnené v časopise VIERA A ŽIVOT  (Dobrá kniha) 6/2015

Product successfully added to the product comparison!