BÝVANIE V SKRÝŠI NAJVYŠŠIEHO - Miroslav Kýška

80-7165-038-2

4,10 €

Porovnať

ThDr. Miroslav Kýška sa narodil 13. 6. 1928 v Starej Turej v rodine Gustáva Kýšku a Anny, rod. Koštialovej. Zmaturoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom.
Po ukončení štúdia na evanjelickej bohosloveckej fakulte bol ordinovaný biskupom Fedorom Ruppeldtom 31. 10. 1951 v Starej Turej. Ako kaplán pôsobil krátko na Generálnom biskupskom úrade v Modre, potom ako seniorálny kaplán v Mošovciach, zborový kaplán v Poprade a Novom Meste nad Váhom. Do manželstva vstúpil s Vierou, rod. Úradníčkovou, v Starej Turej v roku 1953 a vychovali spolu dve deti.
Ako farár pôsobil v Kostolnom (1954 – 1958), no pre jeho chorobu i pre ťažkosti s predstaviteľmi režimu v obci sa presťahovali do Kremnice, kde rozvinul svoju duchovnú činnosť, udržiaval kontakty so zahraničím, čo mu umožnilo doplniť si vedomosti štúdiom v Marburgu aj v USA.
V roku 1972 sa stal osobným tajomníkom na Generálnom biskupskom úrade a farárom v bratislavskom cirkevnom zbore, kde veľmi aktívne pôsobil 17 rokov. Vyvíjal horlivú kazateľskú činnosť, publikoval a staral sa o bratislavské evanjelické kostoly, najmä o Malý kostol, ktorý pod jeho vedením prešiel zásadnou obnovou.
Absolvoval aj dva dlhodobé študijné pobyty v zahraničí a v roku 1986 bol promovaný na doktora teológie. Medzitým sa stal generálnym tajomníkom našej cirkvi (1985) a riaditeľom Tranoscia. Do dôchodku odišiel v roku 1989, no ešte vypomáhal v Dolných Salibách.
Usnul v Pánovi 2. 2. 2012 vo veku 83 rokov, 7 mesiacov a 20 dní pozemského života.

Autor: Miroslav Kýška
Vydavateľ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov
Rok vydania: 2003
Počet strán: 253
Ilustrátor: Janka Krivošová
Jazyk: slovenský
Vydanie: prvé
Formát: 15 x 21cm
Väzba: viazaná väzba (pevná)
Stav: veľmi príjemný

Odporúčané produkty

Product successfully added to the product comparison!