RÁSŤ, DOZRIEVAŤ A PRACOVAŤ NA CESTÁCH SVETA AKO BOŽIE DIEŤA - Andrej Filípek

978-80-7141-925-9

2,50 €

Dobrá kniha Trnava

Sviatosti kresťanskej iniciácie

Popis produktu

Varovanie: Posledný produkt na sklade

Porovnať

Teológia je predovšetkým akýmsi systemizovaním poznania Boha (slovo o Bohu), ktoré má svoje pokračovanie v odpovedi človeka na toto pozvanie naplnené láskou (slovo Bohu); na základe toho sám Boh môže, vďaka ochote človeka spolupracujúceho s jeho mocou, prejavovať svoje mocné skutky v živote človeka aj tohto sveta (slovo Boha). Správne chápaná teológia, ktorej súčasťou je aj učenie o sviatostiach, je v istom zmysle pokusom dosiahnuť také chápanie Boha, človeka aj všetkého stvorenstva, aké mal vtelený Boh Ježiš Kristus. Lebo ona je vlastne spoznávaním pravdy, ktorou je Ježiš Kristus. On je tým najvlastnejším podmetom i predmetom dogmatickej teológie. Vďaka jeho vteleniu sa človek môže stať Božím dieťaťom, môže rásť a postupne sa zapájať do diela budovania Božieho kráľovstva ako Boží spolupracovník, ako Božie dieťa a ako brat či sestra Ježiša Krista.
Táto učebnica chce pomôcť aspoň trochu priblížiť Božie pôsobenie v živote človeka od jeho krstu až ku zrelej spolupráci s Božím Synom pri budovaní Božieho kráľovstva na zemi.Doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD., vyštudoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Od roku 1990 študoval na Pápežskej teologickej fakulte vo Varšave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. V roku 1997 obhájil dizertačnú prácu. Habilitoval sa v roku 2003 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.
Od roku 1990 prednášal fundamentálnu teológiu a dogmatickú teológiu. V súčasnosti prednáša na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave fundamentálnu teológiu.

Autor: Andrej Filípek SJ
Vydavateľ: Dobrá kniha, Trnava
Rok vydania: 2015
Počet strán: 139
Jazyk: slovenský
Vydanie: prvé
Formát: 14,5 x 20,5cm
Väzba: brožovaná väzba (mäkká)
Stav: ako nová

Odporúčané produkty

Product successfully added to the product comparison!